Hoppa till sidans innehåll

Alkohol- och drogpolicy


 

Alkohol- och drogpolicy samt likabehandling, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 279


Inledning


Föreningslivet är en viktig plattform där barn och unga till stor del formas. Föreningslivet ger möjlighet att påverka barns och ungas attityder och värderingar i positiv riktning och i föreningslivet övas barn och unga i demokratiskt förhållningssätt. Ett aktivt arbete hos föreningar kring alkohol och droger samt för likabehandling innebär också att man har möjlighet att förebygga missbruk och att man gynnar integration för olika grupper.


Många kommuner kräver att föreningar skall ha en skriftlig alkohol- och drogpolicy som skall lämnas in varje år för att föreningen skall vara bidragsberättigad. Medborgarnämnden i Värnamo kommun anser att det finns fler värderingar som är lika viktiga, tex likabehandling. Det finns samtidigt en medvetenhet om det mycket tunga arbetet som det innebär att få en förening att fungera och att det är svårt att få personer att engagera sig ideellt. Resonemanget har varit från medborgarnämndens sida att det skulle bli betungande att ålägga föreningarna att ta fram policydokument kring både alkohol och droger samt policydokument kring likabehandling. Av den anledningen har medborgarnämnden bestämt sig för att lista ett antal punkter som anses som så viktiga att de ligger till grund för att föreningen skall erhålla föreningsbidrag. Detta utesluter givetvis inte att föreningarna har skriftliga dokument, det ses enbart som positivt.


Alkohol- och droger


I begreppet innefattas även dopingpreparat.


Föreningarna skall ha ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt gentemot alkohol och droger. Detta innebär att föreningen skall ta aktiv ställning:
• Mot förekomst av alkohol i samband med resor, läger eller inom andra verksamheter där barn och unga deltar.


• Mot alkoholförtäring i föreningens verksamhet.


• Ha tydliga rutiner för situationer som kan uppkomma, tex berusad eller bakfull föreningsmedlem eller ledare.


• Till hur föreningens representanter (ledare, styrelsemedlemmar) förhåller sig till alkohol i sammanhang som är mer offentliga såsom offentliga tillställningar och sociala medier.

Medborgarnämnden står för miljöer fria från alkohol i all verksamhet riktad mot barn och unga.


Likabehandling


I likabehandling ingår begreppen kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Likabehandling innebär inte att det räcker med att behandla alla lika. Det handlar snarare om att alla behandlas likvärdigt och respektfullt utifrån vars och ens behov och förutsättningar.


Föreningarna skall verka för jämställdhet, mångfald och delaktighet för alla. Detta innebär att föreningen skall ta aktiv ställning gällande:
• Hur man kan öka mångfalden genom att nå nya grupper av medlemmar i sin verksamhet för barn och unga.


• Hur man kan öka bredden av ledamöter i styrelsen för att på så sätt underlätta bredden i rekryteringen av ledare och vice versa.


• Tydliga rutiner för situationer som kan uppkomma, tex föreningsmedlem eller ledare som uttalar värderingar som går emot likabehandlingsprincipen.


• Hur föreningens representanter (ledare, styrelsemedlemmar) förhåller sig till likabehandling i sammanhang som är mer offentliga såsom offentliga tillställningar och sociala medier.

Medborgarnämnden står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter.


Uppdaterad: 09 MAR 2014 19:52 Skribent: Joakim Svensson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
SMK Värnamo - Motorcykel och Snöskoter
Torgny Henriksson, Drömminge
33174 Bor

Besöksadress:
Stomsjö
33191 Värnamo

Kontakt:
Tel: 037013842
Fax: 037013842
E-post: This is a mailto link

Se all info